wszystkie kategorie
Koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty ...
START1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dla-Pupila.pl

I. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU
 
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://dla-pupila.pl prowadzony jest przez firmę Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabarska 1, Budynek B, 50-079 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, REGON: 369363544, NIP: 5223111816.
2. Administratorem danych osobowych jest Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabarska 1, Budynek B, 50-079 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, REGON: 369363544, NIP: 5223111816.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego dla-pupila.pl i określa zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży. 
4. Dostęp do Regulaminu może uzyskać każdy użytkownik w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie" na link Regulamin, umieszczony na stronie sklepu, jak również przez zapisanie jego wersji w formacie PDF, na wybranym przez siebie nośniku.
5. Informacje o produktach w sklepie (m.in.: opisy i ceny) stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 
6. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą ekspozycji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów lub pobrane z ich stron internetowych.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży
 
1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez tenże sklep produktów.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (klient) a firmą "Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k." z siedzibą we Wrocławiu.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dowodu zakupu (dow/faktura VAT) bądź też specyfikacji nabywanych produktów wraz z ich dostawą. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne; w innym przypadku sklep może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu.
6. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora serwisu.
7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
8. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, jak również dla administratora sklepu,
  • korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego,
  • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
  • on-line (na stronie sklepu),
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną,
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia; jedynie zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 oraz soboty w godzinach 8:00-11:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji). 
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT.
5. W celu złożenia zamówienia należy „dodać" do „koszyka" - wybrany produkt z dostępnej oferty sklepu wraz z jego ilością.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem Zatwierdź/Złóż zamówienie lub Kontynuuj, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak również danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. 

7. Wysłanie zamówienia przez klienta (zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź/Złóż zamówienie lub Kontynuuj )stanowi ofertę klienta złożoną "Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k" co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
8. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat z informacjami dotyczącymi pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych klienta. Komunikat ten stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep oferty zakupu klienta. 
9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez klienta towarów.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. 
11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe kupującego są niezgodne z prawdą.

IV Dostawa i odbiór
 
1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z klientem (z zastrzeżeniem ust. 2, znajdującego się poniżej). 
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gdzie doliczany jest koszt transportu firmą spedycyjną. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć siedmiu dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Na każdym etapie zamówienia klient informowany jest o dostępności danych towarów.

3. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską, szczegóły odbioru i wysyłek znajdą Państwo tutaj.
4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, podpisanych przez odbiorcę i kuriera.

V Ceny i metody płatności
 
1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący (w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez niego zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie - niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym koszt podatku VAT, cła i innych podatków.
3. Zasady i metody płatności za towar można znaleźć tutaj.

4. Firma " Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k." zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty
 

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. 
2. „Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k." jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
3. „Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k." podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, jak również zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
4. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
5. W naszym sklepie internetowym masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.  
Aby zwrócić lub zareklamować produkty, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- na nasz adres mailowy należy wysłać skan lub wyraźne zdjęcie formularza zwrotu towaru, który wygląda tak: Formularz zwrotu towaru pdf
- po wysłaniu do nas formularza dostaną Państwo szczegółowe informacje na jaki adres odesłać zakupiony towar;
- zwracany towar musi być kompletny i nie uszkodzony;
- koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi kupujący;

Wszystkie wiadomości mailowe dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres mailowy biuro@dla-pupila.pl

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7. W razie stwierdzenia przez klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zobowiązany jest on sporządzić w obecności kuriera lub pracownika firmy protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez klienta.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru oraz do zwrotu towaru w najszybszym możliwym terminie. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przysłanie na adres sklepu (na koszt i ryzyko klienta) zakupionego towaru (nieużywanego, czystego, pozbawionego zapachu pochodzącego - przykładowo - karm, zabawek itp.) oraz dowodu zakupu (dowód sprzedaży/faktura VAT). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych na podany przez klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy towarów do klienta.
9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII Pozostałe
 
1. Dane osobowe klientów, podawane podczas rejestracji w sklepie, są przetwarzane przez „Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k" wyłącznie w celu realizacji zamówień. W zależności od decyzji klienta, wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie Konto klienta, mogą być one ponadto przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub też ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, bądź gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia), jak również wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez sklep. 
3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw, mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy, według obowiązujących przepisów. 
6. „Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu i nie mogą naruszać praw nabytych klientów korzystających z jego usług.
7. „Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu oraz ich modyfikacji.
8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe oraz nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

VIII Wzór formularza odstąpienia od umowy:
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: FORMULARZ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Overseas Consultants INC sp. z o.o. sp. k.
ul. Grabarska 1, Budynek B,
50-079 Wrocław
biuro@dla-pupila.pl
 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


<< Przejdź do strony głównej